Silca
New Products
New Products

Programmeersoftware-update voor Volkswagen*

24.05.2022

Advanced Diagnostics heeft een belangrijke update ontwikkeld voor de ADS2219-software, die veel nieuwe toepassingen bevat dankzij bijgewerkte sleutel-programmeerprocedures en bredere ondersteuning voor het lezen van de pincodes.

De bijgewerkte ADS2219 software programmeert sleutels en afstandsbedie- ningen voor Volkswagen Groep modellen uitgerust met een startonderbreker in de instrumentcluster die gebruik maakt van een Megamos Crypto ID48 transponder.

 
Voor meer info, click here.
 

* Silca is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom, noch van enige licenties met betrekking tot merken motorvoertuigen, transponders of commerciële namen die verband houden met producenten. Genoemde merken en namen worden alleen gebruikt om het juiste gebruik van het product aan te geven.