Silca
New Products
New Products

Nieuwe Programmeersoftware voor Suzuki* ADS2233

22.03.2021

De zeer belangrijke Update van de Programmeringssoftware voor Suzuki* ADS2233 - Code D752008AD

Advanced Diagnostics is pleased om de versie van een update aan de ADS2233-software aan te kondigen om nabijheidssleutels voor een brede waaier van Suzuki*- voertuigen wereldwijd te programmeren. Wat doet de software? De ADS2233 software programmeert nabijheidssleutels met drukknopbegin voor geselecteerde modellen Suzuki*. Deze software staat sleutels toe om van een verloren zeer belangrijke situatie worden toegevoegd of worden geprogrammeerd. De software zal de speldcode tijdens de procedure omzeilen, makend tot het een naadloos proces wanneer programmeringssleutels.

 

Voor meer info, click here.

* Silca is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom, noch van enige licenties met betrekking tot merken motorvoertuigen, transponders of commerciële namen die verband houden met producenten. Genoemde merken en namen worden alleen gebruikt om het juiste gebruik van het product aan te geven.