Silca
New Products
New Products

Nieuwe Programmeersoftware voor Renault*

06.05.2022

UNIEKE OPLOSSING
Advanced Diagnostics heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het programmeren van proximity-sleutels die bij een aantal populaire Renault-modellen* worden gebruikt.

 
Voor meer info, click here.
 

* Silca is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom, noch van enige licenties met betrekking tot merken motorvoertuigen, transponders of commerciële namen die verband houden met producenten. Genoemde merken en namen worden alleen gebruikt om het juiste gebruik van het product aan te geven.