Silca
AD Software

Advanced Diagnostics Software

Silca Key Programs is een softwareplatform dat specifiek ontworpen is voor sleutelmachines en transponders. Key Programs is met trots de grootste database in de sleutelhandel, zowel qua kwaliteit als kwantiteit van informatie; de database wordt dagelijks bijgewerkt zodat we overal ter wereld het beste van het beste kunnen bieden aan mensen die informatie zoeken over om het even welk type sleutel.
Silca Key Programs gebruikt talrijke functies om volop het potentieel van de elektronische sleutelmachines van Silca uit te buiten, om het sleutelduplicatieproces te vergemakkelijken en om de zichtbaarheid van alle opties ontworpen door Silca te verzekeren, zoals freestools, klemmen en optionele adapters.

Silca Key Programs bestaat uit diverse modules. Hieronder vindt u meer informatie over het Silca Transponderprogramma, de module gewijd aan RW4 Plus en Fast Copy Plus.

Silca Transponder Program

Het Silca Transponderprogramma is een computergebaseerde collectie van transpondersleutels die door Silca verdeeld wordt. Het bevat informatie over het maken van een geldige kopie van een elektronische sleutel. Als het niet mogelijk is om een kopie te maken, worden er instructies gegeven over hoe u een nieuwe sleutel kunt toevoegen aan de startblokkeereenheid van een geselecteerd voertuig. 
Met behulp van: RW4 Plus en Fast Copy Plus.

Bevat:

  • Elektronische codegeneratie
  • Handmatige invoer van een elektronische code
  • Initialiseren van lege niet pre-gecodeerde transponders
  • Aanpassing van de lijst door kolommen te selecteren
  • Software- en documentupdates voor RW toestellen, te downloaden op het internet via Silca Remote Service.
  • Het laden van de elektronische code in het archief van de klant.

Advanced Diagnostics Software

Software

* Silca is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom, noch van enige licenties met betrekking tot merken motorvoertuigen, transponders of commerciële namen die verband houden met producenten die op deze web worden weergegeven. Genoemde merken en namen worden alleen gebruikt om het juiste gebruik van het product aan te geven.